Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50

The Alles Klar (AS GAEILGE) textbook package for Junior Cycle German is the Irish language version of the  three-year book for Junior Cycle German and includes printed Portfoliobuch, the Alles Klar App and a free Ebook version of the textbook.

Gnéithe Alles Klar

• Cuireann sé ar fáil an t-ábhar ar fad atá ag teastáil don Chéad Bhliain go dtí an Tríú Bliain.

• Topaicí a bhfuil tóir orthu chun bunús a chur le cumarsáid agus cur in iúl.

• Tugann intinní foghlama achoimre ar ábhair, ar ghramadach agus ar chultúr ag tús gach caibidle.

• Cleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, béil agus scríofa.

• Gné ghramadaí le tascanna cleachtaidh ina diaidh i ngach caibidil.

• Aistríonn Wortschatz agus gluais focail agus frásaí nua.

• Cuirtear deireadh le treoracha i nGaeilge de réir a chéile tar éis na gcaibidlí tosaigh.

• Gné Lerntipp! chun feasacht teanga a chothú.

• Seiceálacha féinmheastóireachta tar éis na bpríomhábhar.

• Tógann an ghné Stadtbild ar eolas soch-chultúrtha agus ar fheasacht idirchultúrtha.

• Treisíonn Wiederholung ag deireadh gach caibidle stór focal agus coincheapa nua.

• Tugann an ghné Deutsch Direkt comhthéacs ón bhfíorshaol i bhfoirm fíorthéacsanna.

• Tugann Grammatik-Kurzreferenz bealach éasca chun léargas iomlán a fháil ar an ngramadach.

Portfoliobuch

Áit do scoláirí chun:

  • Téacsanna a chruthú agus scileanna a fhorbairt mar ullmhú do Mheasúnuithe Rangbhunaithe.
  • Dul siar ar fhreagraí do cheisteanna béil agus chun iad a thaifeadadh.
  • Machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus measúnú a dhéanamh air, agus straitéisí foghlama a shainaithint.
Format: Paperback
Publication Date: 1 July 2023

Alles Klar (as Gaeilge) (Textbook & Portfolio)

29.95

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu