Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50

Is leagan úrnua é COGAR NUA den téacsleabhar cáiliúil COGAR.

Tá sé oiriúnach do gach leibhéal meánscoile ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain.
Leabhar gramadaí den scoth atá ann a chlúdaíonn gach gné den chúrsa gramadaí.
Tá mínithe agus cleachtaí gramadaí ann ag an leibhéal cuí.
Tá COGAR NUA leagtha amach go soiléir, simplí ar bhealach a chabhróidh le daltaí tabhairt faoin ngramadach a fhoghlaim gan dua.
Tugann COGAR NUA léiriú cuimsitheach ar na míreanna gramadaí go léir a theastaíonn chun cruinneas scríbhneoireachta agus cruinnúsáid na teanga a bhaint amach.
Cuidíonn na cleachtaí scríofa mar aon leis na habairtí samplacha agus na nathanna cainte a ghabhann le gach aon mhír sa leabhar go mór le daltaí barr feabhais a bhaint amach i scríobh na Gaeilge.
Tugtar léiriú cuimsitheach sa leabhar ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach: na Briathra Rialta agus Neamhrialta; na Díochlaontaí; an Tuiseal Ginideach; an Modh Coinníollach; an Réamhfhocal Simplí; an Forainm Réamhfhoclach; an Aidiacht agus an Aidiacht Shealbhach; na hUimhreacha; Céimeanna Comparáide na hAidiachta; an tAinm Briathartha; an Aidiacht Bhriathartha.

ISBN: 9781845364700 Categories: , , , Tags: ,

Cogar Nua

13.95

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu