Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50

MAOIN 1 GAEILGE NA SRAITHE SÓISEARAÍ DON CHÉAD BHLIAIN

Is téacsleabhar cruthaitheach, nua-aimseartha, ildaite é Maoin 1 do dhaltaí na chéad bhliana.
Tugtar mórán deiseanna do na daltaí saothar dá gcuid féin a chruthú agus a mbuanna éagsúla a léiriú i modhanna difriúla tríd an téacsleabhar agus tríd an bPunann.
Clúdóidh na daltaí samplaí den litríocht ón Liosta Molta de Théacsanna Cuí don Chéad Bhliain T2 ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
Dírítear ar an bhfeasacht teanga i ngach aonad.
Dírítear aird na ndaltaí ar an gcultúr Gaelach i ngach aonad.
Tá cleachtaí athbhreithnithe agdszdeireadh gach aonaid.
Tá breis is 100 rian cluastuisceana san áireamh.
Tá eochairfhreagra sa Leabhar acmhainní don Mhúinteoir don chuid is mó de na gníomhaíochtaí.

MO PHUNANN

Léiríonn na daltaí eochairscileanna ar nós féinbhainistíochta, obair foirne agus cruthaitheachta.
Bíonn na daltaí ag plé lena bhfoghlaim teanga agus ag machnamh uirthi.
Léiríonn daltaí feasacht teanga agus chultúrtha.
Cuireann na daltaí bailiúchán saothar i dtoll a chéile a thaispeánann a gcuid éachtaí foghlama teanga, le tacaíocht ó fhianaise shoiléir foghlama.

Format: Paperback
ISBN: 9781912514694 Categories: , , , Tag:

Maoin 1 with Mo Phunann - (2 Pack)

21.99

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu