Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50

Is do scoláirí Dara agus Tríú Bliana é Mol an Óige 2 (Gnáthleibhéal) agus tá sé ag teacht leis na treoracha atá leagtha amach i Sonraíocht na Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge (L2) agus sa Chreat don tSraith Shóisearach.

 • Tá seacht gcéim i ngach aonad: Céim a 1: Litríocht agus Cultúr, Céim 2–6: Cumas Cumarsáide agus Céim a 7: Athbhreithniú agus Féinmheasúnú.
  Léirítear na Torthaí Foghlama mar chuspóirí foghlama soiléire.
 • Tá liosta de na Torthaí Foghlama cuí i gcás na dtrí shnáithe ag tús gach céime.
 • Rannóg Chur i Láthair ina bhfuil ábhar, stór focal agus modhanna éagsúla chun réimse leathan topaicí a chur i láthair, rud a chuidíonn le scoláirí agus iad ag ullmhú do MRB 2.
 • Tá tagairtí rialta don Mheasúnú chun Foghlama (McF) sa leabhar.
 • Aibhsítear gníomhaíochtaí a d’fheilfeadh don Mheasúnú Rangbhunaithe.
 • Is féidir le scoláirí féinmheasúnú a dhéanamh ag úsáid na dticbhoscaí sna rannóga ‘Féinfheasacht an Fhoghlaimeora: Féinmheasúnú’.
 • Pléitear gnéithe de chultúr na hÉireann agus saol na Gaeltachta ar bhealach cuimsitheach.
 • Cuirtear béim ar an litearthacht leis na heochairnathanna agus an réamhobair sa rannóg chluastuisceana.
 • Múintear an ghramadach i mbealach comhtháite, agus tá aonad gramadaí ar leith ann a thugann deiseanna breise staidéir don scoláire, agus a chinntíonn feasacht teanga.
 • Tá Ceist ilmhódach i ngach aonad.

Acmhainní SAOR IN AISCE do Scoláirí

 • Sa Punann agus Leabhar Gníomhaíochta tá:
  • Gníomhaíochtaí ina gcruthaíonn an scoláire samplaí oibre
  • Gníomhaíochtaí a thacaíonn leis na haonaid
  • Traenáil sa dréachtú agus athdhréachtú
  • Loga gramadaí
  • Bileoga Féinmheasúnaithe/Machnaimh
  • Dhá thriail chluastuisceana shéasúracha
 • Ar CD 1 na Scoláirí tá na míreanna fuaime do na rannóga'
 • Cur i Láthair’, na dánta atá sa téacsleabhar agus na trialacha cluastuisceana ón Punann agus Leabhar Gníomhaíochta.
 • Ar CD 2 na Scoláirí tá an t-ábhar cluastuisceana ar fad ón téacsleabhar.
Format: Paperback
Publication Date: 3 October 2018
Pages: 348
ISBN: 9780717180318 Categories: , , ,

Mol an Oige 2

29.95

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu