Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
View Last Order Dates for Christmas
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

 • Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
 • Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
 • Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
 • Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
 • Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaíachoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleáchobair bheirteobair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
 • Caibidil chuimsitheach gramadaí

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar cluastuisceana ó na haonaid orthu

Amhainní SAOR IN AISCE do Mhúinteoirí

 • Sa Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí tá:
  • Pleananna múinteoirí
  • Treoirlínte don Scrúdú Cainte agus ceisteanna breise
  • Léamhthuiscintí breise
  • Nótaí ar na dánta roghnacha don chúrsa Ardleibhéil
 • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhúinteoirí (na scrúduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Tá Acmhainní Breise Digiteacha ar fáil ar ár suíomh idirlín cmhainní, www.gillexplore.iesan áireamh anseo tá sleamhnáin PowerPoint, físeanna don Scrúdú Cainte agus teimpléid phleanála do mhúinteoirí ar féidir a chur in eagar

Téann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an téacsleabhar seo! Tá do chód uathúil ar fáil taobh istigh den chlúdach tosaigh.

Format: Paperback
Publication Date: 1 March 2017
Pages: 420
ISBN: 9780717155989 Categories: , , , Tag:

Samhlaiocht

34.95

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu