Can’t find what you’re looking for? Chances are we can order it for you.
Request Form
Register
My Account
My Wishlist
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

Categories
Menu
Free delivery within Ireland (ROI & NI) on orders over €50
Téacsleabhar spreagúil sothuigthe do dhaltaí na Gaeilge Gnáthleibhéil
 • Cur chuige comhtháite téamach i gcás ábhar an chúrsa mar a mholann An Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
 • Nótaí agus freagraí samplacha don fhilíocht, phrós agus don cheapadóireacht
 • Cuidíonn na léaráidí agus na léirithe grafacha le foghlaimeoirí físiúla an fhilíocht agus an prós a thuiscint
 • Cuireann ábhar dílis mealltach agus tráthúil le beocht na míreanna Ceapadóireachta agus Léamhthuisceana
 • Meallann na modheolaíochtaí gníomhacha foghlama, amhail obair bheirteobair ghrúpa agus diancheistiú na daltaí agus forbraíonn siad a gcuid scileanna cainte
 • Cuidíonn na Naisc idirlín agus na Míreanna Físe le hidirghníomhaíocht TFC agus clos-amhairc leis an teanga a chur chun cinn
 • Cúinne litearthachta ina bhfuil béim ar fhorbairt stór focal an dalta
 • Deiseanna measúnaithe chun foghlama (AfL) agus féinmheastóireachta
 • Caibidil ina ndírítear ar an scrúdú agus ina bhfuil nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú gnáthleibhéil

 

Acmhainní SAOR IN AISCE do Dhaltaí

 • Leabhrán don Scrúdú Cainte agus Cluastuiscintí Breise ina bhfuil:
  • Script thrí bhréagscrúdú cainte lánfhada
  • Nótaí agus leideanna faoi eochairfhrásaí don scrúdú cainte
  • Spás do nótaí na ndaltaí agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte
  • Cluastuiscintí breise
 • Leabhrán faoin tSraith Pictiúr a phléitear sa scrúdú cainte
 • Dhá CD do dhaltaí a bhfuil na trí bhréagscrúdú cainte agus an t-ábhar clustuisceana ó na haonaid orthu
Format: Paperback
Publication Date: 1 April 2017
Pages: 420
ISBN: 9780717155972 Categories: , , , Tag:

Spreagadh (Textbook & Workbook Pack)

36.45

Usually ships in 2-3 days

Usually dispatched in 5-10 business days

Add to Wishlist
Add to Wishlist
0
Your Cart
Item added Item updated Item removed

No products in the basket.

crossmenu